Kim Jest

ilona łęcka

(ur. 1982) - pisarka, dziennikarka, wspinaczka, nie wyobrażająca sobie swojego życia bez książek.

Pasję do książek zaszczepił we mnie ojciec, gdy udostępnił mi swój prywatny pamiętnik. On także jako pierwszy zabrał mnie w góry. Od wielu lat bezskutecznie usiłuję krzewić w swych dzieciach miłość do opery barokowej i ciekawość wobec starożytnych wierzeń i kultur.

Recenzuję dla portalu wspinanie.pl, pisałam także do „Taternika”, „Tatr”, „Polish Caving”. Największe zasługi w rozwoju wymagającego podejścia do dzieł literackich przypisuję promotorowi mojej pracy magisterskiej, którą uczyniłam ostentacyjną apologią Goszczyńskiego.

Fascynuję się nurkowaniem jaskiniowym, lecz w wymiarze wyłącznie teoretycznym. Ze skrytą lubością grywam w gry komputerowe, kolekcjonuję perfumy, tworzę powieść inspirowaną realizmem magicznym.

Fot. Piotr Drożdż

+
Recenzji
+
Spotkań autorskich
+
Relacji z wydarzeń
+
Wywiady