Wyższość wyciągów roślinnych nad tabletkami

0
84

Jesteśmy wręcz przyzwyczajeni, że w momencie choroby sięgamy po najłatwiejszy sposób leczenia. Tabletki, syropy czy maści kupione w aptece oszczędzają nasz czas, który moglibyśmy wykorzystać na sporządzenie bardziej skutecznego wyciągu roślinnego, zwanego lekiem galenowym. Ich wyższość przejawia się między innymi w synergistycznym działaniu substancji zawartych w roślinach, kiedy to suma działania wyizolowanych poszczególnych farmakologicznie czynnych związków jest niższa niż efekt zastosowania rośliny jako całości. Przykładem może być działanie nalewki korzenia kozłka lekarskiego (Valeriana radix). Kolejną zaletą stosowania leków galenowych jest to, iż niektóre z nich wywołują mniejsze niepożądane działania niż w przypadku wyizolowanej substancji czynnej. Taką sytuację obserwujemy w przypadku działania wyciągu z Rhei vivax, który to jest mniej drażniący na śluzówkę jelita grubego niż wyizolowanego aglikonu antrachinowego. Dzieje się tak dlatego, iż garbniki oraz polisacharydy występujące w roślinie wykazują działanie ochronne względem śluzówki jelita.