Wyższość tabletek nad nalewkami

0
72

Leki galenowe są znane od zarania dziejów. Są to leki przygotowywane w domu, do których używa się roślin suszonych bądź świeżych (niektóre rodzaje leków galenowych wymagają użycia alkoholu). Są one niezwykle skuteczne w różnorakich terapiach jednak istnieją takie rośliny, których wspomniane wyżej użycie jest z różnych powodów niemożliwe. Istnieją powiem takie sytuacje, gdy konieczna jest izolacja substancji czynnych z rośliny i podawanie ich w formie tabletek. Taką sytuacją jest na przykład to, gdy związek czynny, który zawiera roślina, występuje w niej w bardzo dużym stężeniu, które nie jest odpowiednie dla człowieka. W takim wypadku konieczne jest odpowiednie dawkowanie leku, co zapewnia wyizolowanie substancji z rośliny i umieszczeniu jej w odpowiednim stężeniu w tabletce. Przykładem mogą być alkaloidy występujące w opium – morfina, czy tez papaweryna. Tabletki są też wskazane, gdy roślinna substancja czynna występuje w roślinie w zbyt małym stężeniu. Warto także zdawać sobie sprawę, że w substancjom czynnym terapeutycznie w roślinach towarzyszą także inne, które mogą wywierać negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Wtedy również zaleca się przyjmowanie leku w postaci tabletek, które eliminują owe niepożądane substancje.