Pielęgniarki na oddziale nerwic

0
76

Pielęgniarka pracująca na oddziale leczenia nerwic powinna mieć przygotowanie nie tylko ogólno-psychiatryczne, ale również bogaty zasób wiadomości z psychologii, pedagogiki, socjologii, a przede wszystkim wysoką kulturę osobistą i umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi różnej osobowości. Musi ona być przygotowana do pracy z ludźmi o odmiennej reakcji nawet na te same bodźce i odmienne ich przeżywanie, które jest najczęściej uwarunkowane poprzednimi doświadczeniami i poglądami. Dlatego pielęgniarka musi rozumieć znaczenie zachodzących relacji między ludźmi, a zwłaszcza między chorymi a personelem. Pacjent, przychodząc na oddział nerwic, pierwszy kontakt ma z pielęgniarką, od tego pierwszego spotkania może zależeć dalsza adaptacja chorego. W czasie przyjęcia pielęgniarka odgrywa rolę dobrej gospodyni domu — wprowadza chorego na salę chorych, zapoznaje z innymi chorymi, przydziela łóżko, zapoznaje z topografią oddziału. Następnie zapoznaje z ogólnie przyjętym regulaminem na oddziale, metodami leczenia oraz formami zajęć. Powyższe informacje chory podpisuje, równocześnie wyrażając zgodę na proponowany system leczenia. Ważnym momentem przy przyjęciu jest konieczność oddania w depozyt leków przyniesionych ze sobą z domu i podporządkowanie się zaleceniom lekarza niezażywania leków przez okres 2 tygodni lub przez cały okres pobytu, jeśli stan pacjenta nie będzie wymagał stosowania żadnych środków farmakologicznych. Po załatwieniu tych wstępnych formalności pielęgniarka zapoznaje nowo przyjętego pacjenta ze starościną lub starostą, którzy stoją na czele społeczności oddziału. Do podstawowych zajęć obowiązujących chorych na oddziale nerwic należy gimnastyka poranna, terapia zajęciowa, posiedzenia grupowe, psychoterapia, psychodrama, pantomima, psychorysunek, muzykoterapia, choreoterapia oraz samoobsługa w zakresie sprzątania sal i świetlicy. Całość metod leczniczych wskazuje, że pacjent nie może być bierny w toku leczenia — bierze czynny udział w zwalczaniu objawów chorobowych ich przyczyn. Personel leczący, złożony z lekarzy, psychologów, pielęgniarek, instruktorów terapii zajęciowej, aktywnie uczestniczy w leczeniu pacjentów.