Rośliny „Roundup Ready”

0
77

Glifosat jest składnikiem aktywnym powszechnie używanego herbicydu Roundup. Linie roślin, które są na niego odporne zawierają gen kodujący syntezę EPSP pochodzącą z Agrobacterium (szczep CP4). Wykazane, że obecność trans genu CP4 EPSPS u połowy próbek pochodzących z sześciu tradycyjnych odmian soi powoduje znaczący zanik bioróżnorodności. Co więcej, jest możliwe, że glifosat ma negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi. Jednym z argumentów na potwierdzenie powyższego stwierdzenia jest to, że w środowisku mogą się pojawić „superchwasty”, które nie będą wrażliwe na glifosat takie jak na przykład: Życica sztywna (Lolium rigidum), Manneczka piaskowa (Eleusine indica) a także Konyza kanadyjska (Conyza canadensis). W 2009 roku opisano aż pięćdziesiąt dwa przypadki różnorakich deformacji noworodków (zniekształcenia twarzoczaszki) u matek eksponowanych na działanie herbicydów w czasie ciąży. Bezpośrednią przyczyną takiego zjawiska było zakłócenie ścieżek sygnałowych kwasu retinowego i Shh (ang. Sonic hedgehog homolog).